Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

Řezy udržovací:Pečujeme o stromy

Řezy udržovací

ŘEZ BEZPEČNOSTNÍ - Tímto druhem řezu odstraňujeme větve zlomené, suché, prasklé či jinak poškozené a řešíme větve, které svojí velikostí nebo umístěním ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu.

ŘEZ ZDRAVOTNÍ - Nejčastěji používaný typ řezu. Odstraňujeme větve odumírající, suché a napadené chorobami. Řešíme větve křížící se nebo rostoucí příliš blízko u sebe, tlakové větvení a jiné defektní větveni stromů.
Tímto řezem dosahujeme co nejdelší funkčnosti stromu při udržení jeho dobré vitality.

REDUKČNÍ ŘEZY LOKÁLNÍ - Těmito druhy řezů redukujeme jen určité části koruny z objektivních důvodů ( dům ,elektrické vedeni, podjezdná a podchodná výška, atd. ).

Tyto řezy je možné provádět v průběhu celého roku.Lípa před řezem
po řezu
Javor po řezu.