Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

Zastřešování dutin:Pečujeme o stromy

Zastřešování dutin

Zastřešování dutin je často diskutovaným tématem. Má význam? Podle nás má své místo v péči o stromy. Zastřešením dutiny změníme její vnitřní prostředí a může pak dojít ke změně druhové skladby organismů v ní žijící. Často tak vznikne i úkryt pro různé druhy ptáků či netopýrů.
Jedním z významných důvodů pak může být estetika a rovněž omezení či úplné zabránění vhazování odpadků do dutiny vandaly.

Při tvorbě stříšky, se snažíme o její nenápadnost a její rychlé splynutí se stromem.