Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

VAZBY KORUN:Pečujeme o stromy

VAZBY KORUN

Mnoho stromů lze zajistit bezpečnostními vazbami.

Zákadní rozdělení vazeb je na dynamickéi a statické.
Statické (rigidní) vazby pak rozdělujeme na podkladnicové a vrtané. Každá z těchto vazeb má své klady a zápory. Vhodnost daného typu je schopen posoudit pouze odborník - arborista.

Nejčastěji se provádí v kombinaci se speciálním řezem.
Prodlužuje se tak život stromu, který by jinak ohrožoval své okolí pádem kmene či částí koruny.


.