Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

Řezy stabilizační:Pečujeme o stromy

Řezy stabilizační

REDUKCE OBVODOVÁ - Při tomto řezu dochází k redukci koruny stromu jako celku z důvodu stabilizace jedince snížením těžiště koruny a zmenšením náporové plochy pro vítr.
Tento řez musí být prováděn co nejcitlivěji, případně rozdělen do etap s odstupňováním několika let, aby následkem velké redukce stromu nedošlo k oslabení jeho vitality či nenávratnému poškození.

STABILIZACE SEKUNDÁRNÍ KORUNY - Tímto řezem se obvykle řeší přerostlé sekundární koruny stromů - často vzniklé po zanedbání řezu hlavového.

ŘEZ SESAZOVACÍ - Je krajním způsobem, jak řešit rizikový strom. Přičemž je omezen pouze na druhy s dobrou kmenovou výmladností, jako jsou topoly a vrby.

Tyto řezy se zpravidla provádějí v období vegetačního klidu.

Obvodová redukce
Před řezem
Po řezu


Před řezem
Po řezu