Svet-Stranek.cz
OŠETŘOVÁNÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ  STROMŮ

Řezy zakládací:Pečujeme o stromy

Řezy zakládací

ŘEZ VÝCHOVNÝ - Tímto řezem zapěstováváme kosterní větvení mladých stromů tak, aby bylo do budoucna staticky odolné a bezproblémové.
V rámci tohoto řezu se řeší i podchodná a podjezdná výška koruny.

ZAPĚSTOVÁNÍ KORUNY - Cílem zde je založení korunky u "špičáků"

ŘEZ KOMPARATIVNÍ - Je obvykle součástí výsadby stromů, se záměrem vyrovnat poměr kořenů a koruny.

Řez výchovný
Po řezu
Před řezem

před zákrokem